Aktivitetsoversikt Oslo

Oversikt over samtalekvelder (torsdager kl. 18:30)

15. august: (tema publiseres innen primo aug. Ordnere: Sunniva & Tommy)

22. august: (tema publiseres innen primo aug. Ordner: Inger-Ma)