Kjente kvekere du kan lese om på Internett

For dem som skriver oppgave om kvekerne, har vi satt opp et utvalg av kvekere det kan være interessant å lese mer om.
Det er mange kvinner blant «kjente kvekere». Det er en konsekvens av at kvinner har hatt sentrale oppgaver i kvekerorganisasjonen helt fra den første tiden.

Man kan også gå inn på http://www.quakerinfo.org og snuse litt rundt. Se også www.quno.org og http://www.qcea.org/.

Irwin Abrams, historiker, spesialist på fredsprisvinnere, besøk hjemmesiden www.irwinabrams.com

Robert Barclay, teolog (1648-1690) f.eks. www.ccel.org/b/barclay

Elise Boulding, sosiolog og fredsforsker (1920-2010) f.eks. http://en.wikipedia.org/wiki/Elise_M._Boulding. Hun var gift med økonomen Kenneth Boulding som også var kveker, og som deltok i Brundtlandkommisjonen om miljø og bærekraftig utvikling.

Rachel Brett, fredsforsker, f.eks. http://www.zoominfo.com/p/Rachel-Brett/28030171 og gjør et søk etter dokumenter ved bare å søke på hennes navn.

Anna and Howard Brinton, typisk eksempel på hvordan kvekerekteskap ofte har vært et åndelig arbeidsfellesskap, se http://laquaker.blogspot.no/2013/06/translucent-teachers-of-light-howard.html.

S Jocelyn Burnell, astrofysiker, http://en.wikipedia.org/wiki/Jocelyn_Bell_Burnell

George Cadbury, grunnlegger av sjokoladefabrikk, http://en.wikipedia.org/wiki/George_Cadbury.

Elsa Cedergren, svensk teolog, var blant initiativtakerne til speiderbevegelsen og skrev om kvinners åndelighet, http://toxipedia.org/display/wanmec/Elsa+Cedergren.

Adam Curle, konfliktløser, http://en.wikipedia.org/wiki/Adam_Curle.

Margaret Fell, kvekerdommens mor, http://en.wikipedia.org/wiki/Margaret_Fell.

Emilia Fogelklou, Sveriges første kvinnelige teolog, http://sv.wikipedia.org/wiki/Emilia_Fogelklou.

George Fox, grunnlegger av kvekerbevegelsen, http://en.wikipedia.org/wiki/George_Fox.

Elizabeth Fry, fengselsreformator, http://en.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_Fry.

Henry Hodkin, var lege og misjonær, http://www.bdcconline.net/en/stories/h/hodgkin-henry-theodore.php.

Francis Howgill, en av de tidligste i kvekerbevegelsen, http://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Howgill.

Rufus Jones, filosof, http://en.wikipedia.org/wiki/Rufus_Jones_(writer).

Thomas R Kelly, teolog, http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Raymond_Kelly_(Quaker_mystic).

Lucretia Mott, arbeidet mot slaveri og for kvinners stemmerett, http://en.wikipedia.org/wiki/Lucretia_Mott.

James Nayler, kvekerleder og poet, http://en.wikipedia.org/wiki/James_Nayler. James Nayler var samtidig med George Fox. Han var kunstner og hadde antakelig psykiske problemer. Nåtidens kvekere er ikke spesielt stolte av hvordan kvekerledere den gang behandlet James Nayler.

James Parnell, http://en.wikisource.org/wiki/Parnell,_James_(DNB00).

Isaac og Mary Penington, http://www.quakersintheworld.org/quakers-in-action/222 (Isaac) http://www.quakersintheworld.org/quakers-in-action/25 (Mary).

William Penn, politiker, grunnlegger av staten Pennsylvania i det som nå er USA, http://www.ushistory.org/penn/bio.htm.

John Wilhelm Rowntree, teolog, http://www.rowntreesociety.org.uk/john-wilhelm-rowntree/.

Joseph Rowntree, industrigrunnlegger, søk på http://www.quakersintheworld.org/quakers-in-action/199.

Douglas Steere, filosof, http://en.wikipedia.org/wiki/Douglas_V._Steere.

John Greenleaf Whittier, poet og salmedikter, http://en.wikipedia.org/wiki/John_Greenleaf_Whittier.

John Woolman, http://www.quakersintheworld.org/quakers-in-action/62.

Tayeko Yamanouchi, japansk kveker med sentrale tillitsverv i internasjonale kvekerorganisasjoner, http://www.pym.org/publications/pym-pamphlets/ways-of-worship/.

Kjente norske kvekere
Asbjørn Kloster, grunnlegger av Den første norske avholdsforening, http://nbl.snl.no/Asbj%C3%B8rn_Kloster.

Ole Olden, norsk kveker, kjent skolemann, http://no.wikipedia.org/wiki/Ole_Fredrik_Olden;

Sigrid Helliesen Lund, norsk kveker kjent for sin innsats for å redde jødiske barn, http://nbl.snl.no/Sigrid_Helliesen_Lund.

Hans Eirik Aarek, http://www.forskning.no/artikler/2010/mars/245681.

Wilhelm Aarek, http://no.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Aarek.