Mandal

MANDAL

Andaktsmøter i 2018:

21. januar, 18. februar, 18. mars (MM), 22. april, 27. mai, 26. august (MM), 23. september, 21. oktober , 18. november (MM) og 16. desember.

Andakten holdes på Pusterommet, Sandskargata 6.

Velkommen!

MM:  Betyr månedsmøte. Da blir andakten etterfulgt av et medlemsmøte.

Her finner du litt informasjon om kvekerandakten:

For første gang i en kvekerandakt