Jubileum

200 år med kvekere i Norge
I 2014 er det 200 år siden de første norske kvekerne kom hjem fra krigsfangenskap på interneringsskip langs Themsen i England. Etter år med sult og savn kom de i kontakt med engelske kvekere som kunne hjelpe dem, både materielt, men ikke minst i deres åndelige søken.

I alt nærmere 20 nordmenn vendte etter hvert tilbake til sine hjemsteder i Norge og begynte å leve etter sin nye overbevisning. Det var særlig fredsvitnesbyrdet, motstanden mot å skulle avlegge ed, og motstanden mot kirkens krav om tiende og bruken av sakramenter som kom til å skape problemer for de nye kvekerne.
Norske kvekere ble organisert i to disiplinforsamlinger eller menigheter i 1818, en i Stavanger og en i Christiania (som Oslo het den gangen).
Se også oversikten Kvekerne i Norge.

Siste innlegg: Jubileum

Gå til artikkelarkiv ›