Quaker Council for European Affairs

Hva er Quaker Council for European Affairs?
QCEA ble stiftet i 1979 for å fremme verdiene til kvekere i europeisk sammenheng og endre europeisk politikk i tråd med kvekernes visjoner. De har som mål å åpne for at kvekere og andre med samme verdier kan engasjere seg i den politiske prosessen på et europeisk nivå. QCEA oppfordrer de europeiske institusjonene og deres medlemsstater til å bidra til et Europa som er fredelig, medfølende, åpent og rettferdig.

Les mer om Quaker Council for European Affairs her.

Hva arbeider QCEA med?
QCEA driver med forskning, formulerer anbefalinger i forhold til konkrete politikkområder og de kommuniserer med beslutningstakere i EU og Europarådet. Resultatet av forskningen publiserer de blant annet i rapporter og i deres månedlige nyhetsbrev, Around Europe.
Noe av det QCEA jobber med er økonomisk rettferdighet, fred og bærekraft.
Mange kvekere har lenge vært bekymret for økonomisk rettferdighet og retten til å dele på verdens ressurser. Frihandel blir ofte promotert med løfte om økt velstand, men QCEA stiller spørsmål om den forutsagte velstandsøkningen kommer til vanlige borgere eller til multinasjonale selskaper.
QCEA er aktivt engasjert i fredsbygging rundt om i verden. Deres rolle er å fremme hengivenhet til fredsbygging i stedet for til våpen og væpnede tjenester ved å påvirke EU og Europarådet. Fredsprogrammet er bygget på den grunnleggende oppfatningen at EU og Europarådet ble til som et fredsprosjekt, og at fred derfor burde være en rød tråd i alt de gjør.
QCEA syns det er bra alt det ledelsen i EU har gjort med tanke på klima- og energimål, men de mener at det må gjøres mye mer. De har som mål å stimulere til større gransking av hvordan våre økonomiske systemer er knyttet til miljøproblemer, økende ulikhet og det økende behovet for økonomisk vekst. De ønsker også at politikere skal prioritere folkets og planetens behov framfor veksten av bruttonasjonalprodukt og privat profitt. QCEA oppfordrer derfor EU til å ta ansvar for sin avhengighet av miljøet og erkjenne at en viktig faktor for å fremme bærekraftig energisikkerhet for alle mennesker er at de av oss som bruker mer enn vår andel, må redusere vår etterspørsel og vårt forbruk.

QCEA samarbeider med andre ikke-statlige organisasjoner og trossamfunn som deler noen av de samme verdiene for å skape en forandring i Europa. Det er vanskelig å vise til konkrete resultater i arbeidet QCEA gjør, og det tar mange forskjellige bidrag til den politiske debatten for å oppnå konkrete og synlige endringer.