Internasjonale kvekerorganisasjoner

Kvekernes “Verdenskontor”, FWCC; ble opprettet på kvekernes 2. verdenskonferanse i 1937 etter flere års forberedende arbeid, og med formål å fungere som et forum for konsultasjon mellom kvekere over hele verden. I dag omfatter Verdenskontoret kvekere fra 75 land, fra årsmøter og frittstående andaktsgrupper fra 4 verdensdeler, eller Seksjoner: Afrika, Amerika (nord og sør), Asia og Stillehavet Vest, samt Europa og Midtøsten. Hovedkontoret ligger i London.

Siden 1949 har FWCC hatt fast representasjon (konsultativ status) ved FN-kontorene i Geneve og New York, og har representasjonskontorer i begge byene.

Friends Committee for Consultation, Verdenskomiteen
Adr: 173 Euston Road, London NW1 2AX, United Kingdom
Tel: +44-20 7663 1199, Fax: +44-20 7663 1189
Twice yearly bulletin: Friends World News

Friends Committee for Consultation, Europe and Middle East Section
Adr: c/o FWCC/EMES, PO Box 1157, Histon, Cambridge CB24 9XQ, United Kingdom
Tel/Fax: +44-1223 479 585
Quarterly Newsletter: Among Friends

Kvekerkontorer i tilknytning til FN med lenker til kontorene i Geneve og New York
Geneva Office: 13 Av. du Mervelet, 1209 Geneve, Sveits
Tel:+41-22-733 3397, fax: +41-22-734 0015
New York Office: 777 UN Plaza, New York NY 100 017, USA
Tel: +1-212-682 2745, fax: +1-212-983 0034
Les mer om Quaker United Nations Office her.

Quaker Council for European Affairs
Quaker House, 50 Square Ambiorix, 1040 Brussel, Belgia. Tel: +32-2-230 4935, Fax: +32-2-230 6370

Kvakera Esperanto-Societo
Kontaktadresoj

Sentre for kvekerstudier
Woodbrooke College
Adr: 1046 Bristol Road, Selly Oak, Birmingham B29 6LJ, England,
Tel: +44-121 472 5171, Fax: +44-121 472 5173
Pendle Hill College
Adr: 338 Plush Mill Road, Wallingford PA 19086-6099, USA, Tel: +1-215-566 4507

Sammenslutninger av kvekerårsmøter i USA
Friends General Conference
Friends United Meeting
Evangelical Friends Church International