Fredsskatt

Kvekersamfunnet gikk i 2007 sammen med seks andre organisasjoner og dannet Fredsskattalliansen, se mer om denne på fredsskatt.no. Fredsskattalliansen arbeider for en lov som gir rett til å få den prosentandelen av skatten som forvaltes av Forsvarsdepartementet overført til et fond for fredsskapende tiltak. Før 2007 hadde en kvekerkomité arbeidet med dette i mange år. Oversikt over arbeidet som ble gjort fram til 2007 finner du her.

Tilsvarende kampanjer er i gang i mange vestlige land, men det har ennå ikke vært gjennomslag for en lovendring noe sted. Den internasjonale organisasjonen Conscience and Peace Tax International (www.CPTI.ws) har arrangert internasjonale fredsskattkonferanser annethvert år siden 1986 (se også deres hjemmeside). CPTI er partipolitisk og religiøst uavhengig, har rådgivende status i FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC) og fast representasjon i FNs menneskettighetskommisjon i New York og Genève.