Utgivelser fra Kvekerforlaget

Å leve på kvekermåten,  Ben Pink Dandelion, 100, –
Wilhelm Aarek – et portrett, Hans Eirik Aarek, 100, –
Gleden over kvekerlivet, Ben Pink Dandelion, 100, –
Problem omkring ein utdatert teologi i lys av ein erkjenningstanke, Theodor Hovda 50, –
Himmeljorden – Om det av Gud i Naturen, Per Ingvar Haukeland, 250, –
Lyset på lysestaken, Pieter Ballings, skrift fra 1662 med kommentarer J. Wetlesen og I. Boon, 100, –
Å møtes under Åndens ledelse. En innføring i kvekertro og kvekerordninger, Hans Weening & al., 100, –
«Torpedo under Arken», Henrik Ibsen og Vestlandet, Martin Nag, 100, –
Vennenes Samfunn Kvekerne 1846 – 1898, E. Lapin, 200, –
Omkring samfunnsrefseren Alexander Kielland, Martin Nag, 100, –
Sjalusi – Sigbjørn Obstfelder Brev til Ingeborg, (45 brev 1897-1900) Martin Nag 100, –
Quakerism – A Way of Life, festskrift til S. H. Lund, 50, –
Tverr-Snitt, festskrift til Martin Nag, 100, –