Kvekerforlaget

Kvekerforlaget ble etablert i 1978 som Kvekersamfunnets forlag.

Kvekerforlagets oppgave er å publisere skrifter som gir uttrykk for kvekernes tenkning når det gjelder religiøse og samfunnsmessige spørsmål, og annen litteratur som Vennenes Samfunn anser viktig. Årsmøtet trekker opp de generelle retningslinjene for forlagsvirksomheten og velger en forlagskomité på inntil fem medlemmer for å stå for den daglige driften og det redaksjonelle ansvar.

Redaktør: Hans Eirik Aarek
Telefaks: +47 51 52 58 32, e-post: kvekerforlaget@kveker.org
Kasserer: Marit Kromberg

I 2007 har forlaget trykket mer enn 60 ulike brosjyrer og bøker, over 40 av dem i Kvekerforlagets småskriftserie.