Bergen

BERGEN
Andaktsmøte: Første søndag i måneden 11.00
Meeting for Worship: First Sunday of every month at 11:00 A.M.
Kontakt: Esther Kleve
tlf.: +47 97 57 81 56
e-post: estkle@frisurf.no

Studiekvelder torsdager i partallsuker i Litteraturhuset, 4. et. (det er heis) kl. 17:30
Our Quaker study group meets on Thursdays in even weeks on the 4th floor of Littteraturhuset (there is an elevator) at 5:30 p.m.
Kontakt: Linda Karen Eide
e-post: linda.karen.eide@helse-bergen.no

Her finner du litt informasjon om kvekerandakten:

For første gang i en kvekerandakt

Tro og liv: 2.1 Andaktsmøtet