Author Archives

  • Kvekerhjelps aktivitetsrapport 2013

    I Kvekerhjelps aktivitetsrapport 2013 kan du lese mer om hva slags arbeid Kvekerhjelp var involvert i i 2013. Vi retter en stor takk til alle som bidrar med tid, omtanke og penger i arbeidet! Kvekerhjelp er helt avhengig av bidrag fra… Les mer ›

  • 1963: Pionerprosjekt i Algerie

    Av Egil Magne Hovdenak Utdrag fra Kvekerhjelps jubileumshefte, i anledning 50-årsjubileum i 2013. Tretten år gammel opplevde jeg krigen og okkupasjonen av Norge. Da jeg var seksten, blei jeg medlem i godtemplarlosjen. Ideene om internasjonalt brorskap og fred engasjerte meg…. Les mer ›