Andaktsmøter – Meetings for Worship

STAVANGER
Andaktsmøte: hver søndag kl. 11.00
Meeting: every Sunday at 11:00 A.M.
Sandvigå 27, (2. etasje)
4007 STAVANGER
tlf.: +47 51 52 96 28
fax.: +47 51 52 58 32
e-post: Hans Eirik Aarek

OSLO
Andaktsmøte: hver søndag kl. 11.00
Meeting: every Sunday at 11:00 A.M.
Grønland 12, 4. etg
0188 OSLO
kontakt: Penny Heymans
tlf: +47 917 66 815
e-post: oslokveker@gmail.com

KRISTIANSAND/MANDAL
Andaktsmøte: hver søndag kl. 11.00, annenhver gang Kristiansand og Mandal
Meeting: Every Sunday at 11:00 A.M. alternating between Kristiansand and Mandal
kontakt: Marit Zeiffert
tlf.: +47 992 25 258
e-post: marit.zeiffert@gmail.com

BERGEN
Andaktsmøte: Første søndag i måneden 11.00
Meeting: First Sunday of every month at 11:00 A.M.
Kontakt: Esther Kleve
tlf.: +47 55 28 37 66
e-post: estkle@frisurf.no

TRONDHEIM
Andaktsmøte: Sirka hver tredje uke. Mer informasjon finner du på vår Facebook-side
Meeting: Approximately every three weeks. More information on our Facebook page.
Kontakt: James Yeoman
tlf.: +47 96865965 (Bruk SMS hvis ingen svar. Send a text if no answer)
e-post: jimyeoman@hotmail.com

BØ i Telemark
Kontakt: Per Ingvar Haukeland
tlf.: +47 464 30 129
e-post: pihauk@online.no

SMØLA, Nordmøre
Kontakt: Judy Rangnes
tlf.: +47 957 01 908
e-post: judyrangnes63@hotmail.com