Markering av FNs internasjonale dag for total avskaffelse av atomvåpen 26. september

I samarbeid med ICAN Norge og andre organisasjoner markerer vi FNs internasjonale dag for total avskaffelse av atomvåpen ved å holde en stille vake på

Grønland Torg 26. september mellom Kl. 16 og 17.

 Vi møtes i Kvekerhuset, Grønland 12, Kl. 15.45 da egenproduserte plakater med ønske om at Norge undertegner FN-traktaten som forbyr atomvåpen blir delt ut. Vi ønsker å gjøre forbipasserende oppmerksomme på saken.

Vi vil stå slik at vi ikke hindrer ferdselen, og slik at folk kan se oss på veien hjem fra jobb.
Vi legger vekt på at vi skal stå helt stille med plakatene som i en andakt, og ikke henvende oss til forbipasserende med mindre de søker kontakt. Hvis det melder seg deltakere som ikke vil respektere denne formen, vil vi avslutte/avlyse tiltaket.

Vi håper flere ha anledning til å bli med enten hele timen eller en del av tiden.

Sjekk ut Facebook-arrangementet her.

Kvekerne i Bergen holder også en stille markering, og det er en stille markering i Sandnes/Stavanger. Det er også stand på Egertorget og UIO i Oslo med underskriftskampanje.

 Categories: Uncategorized