Hjelp IS-barna hjem til Norge

Kvekersamfunnet vil at norske myndigheter skal hjelpe IS-barna hjem til Norge.
Dette ble sendt til Statsministerens kontor og til Barne- og familiedepartementet:

Kvekersamfunnet er urolig for situasjonen til de såkalte IS-barna, dvs barna til norske foreldre som sluttet seg til den islamske staten. Etter kalifatets sammenbrudd lever disse barna, noen foreldreløse og noen sammen med sine mødre, under umenneskelige forhold i overfylte og provisoriske leire i nordlige Irak. De utsettes for traumer som kan få store konsekvenser for dem selv og andre senere i livet, og Norge kan ikke medvirke til at denne situasjonen får vedvare.

Så lenge norske barn og mødre er i disse flyktningeleirene, er de også en belastning for hjelpeapparatet og gjør det vanskeligere for lokale myndigheter og internasjonale hjelpeorganisasjoner å drive disse leirene på en humanitær og verdig måte.

Vi anmoder norske myndigheter om å hjelpe disse hjem til Norge så snart som mulig. Siden barn og foreldre ikke bør skilles, gjelder vår anmodning begge grupper. Å bli skilt fra sine foreldre i en vanskelig situasjon er en dobbel traumatisk hendelse for et lite barn. Barna er uskyldig i dette, og skal ikke lide for sine foreldres feilgrep. Redd barna før det er for sent.

Med vennlig hilsen

Hanne Hognestad
skriver/leder
KvekersamfunnetCategories: Uncategorized