Vikariat (18-20 mnd): Daglig leder i Kvekerhjelp

Kvekerhjelp er en organisasjon som arbeider for og med mennesker i konfliktområder. For tiden støtter vi freds- og utdanningsprosjekter på Gaza-stripen, i Kongo, Rwanda og Burundi. Arbeidet springer ut fra kvekernes verdier og fredsengasjement. Les mer om kvekerne og Kvekerhjelp her.

Kvekerhjelps daglige leder går ut i forlenget fødselspermisjon, og vi søker hennes vikar i perioden desember 2018 til juni 2020.

Utlysning i pdf-format

Vi søker etter en person som

 • Har pågangsmot og lyst til å engasjere seg i fredsarbeid i to av de mest konfliktfylte områdene i verden
 • Har erfaring med prosjektstyring. Det er en fordel å ha erfaring med offentlig støttede prosjekter.
 • Liker å omgås folk og har evnen til å knytte kontakter
 • Har erfaring med utadrettet informasjonsarbeid
 • Kan arbeide selvstendig og strukturert. Det er en fordel å ha erfaring fra administrasjon og økonomistyring.
 • Behersker norsk og engelsk svært godt. Det er også en fordel å kunne fransk, arabisk eller swahili.

Jobben omfatter

 • oppfølging av to bistandsprogrammer med minst ett årlig prosjektbesøk til hvert programområde
 • utforming av søknader om støtte og rapportering på nåværende Norad rammeavtale
 • kontakt og samarbeid med relevante norske og internasjonale nettverk
 • informasjonsarbeid og oppfølging av givere
 • forberedelse av styremøter og koordinering av frivillige
 • daglig drift av kontoret, inkludert ansvar for regnskap

Du vil arbeide i tett kontakt med Kvekerhjelps styre. Kontorplass er i hyggelige lokaler på Grønland i Oslo. Vi tilbyr

 • 100 % stilling
 • Lønn og oppstartsdato etter avtale
 • Arbeid tett på meningsfylte prosjekter i utfordrende kontekster
 • Et bredt og interessant kontaktnett nasjonalt og internasjonalt

Søknad og CV sendes til kvekerhjelp@kveker.org innen 14. september.

Har du spørsmål rundt stillingens innhold, ta gjerne kontakt med nåværende daglig leder Kristine Hovland på tlf 48 11 22 60 eller epost kvekerhjelp@kveker.org.

For spørsmål rundt ansettelsesprosessen, ta kontakt med styreleder Roger Cassidy på tlf 90 50 25 48 eller epost roger.e.cassidy@gmail.com.Categories: Kvekerhjelp