Hoftevrikk i fengsel

20 voksne menn i rosa og oransje fangedrakter står i ring og beveger hoftene sine i 8-tall.
«Kom igjen,» roper han som leder an øvelsen og gjør noen ekstra store vrikk så flere av deltakerne knekker sammen i latter. «Takk! Da tar vi pause.»

Rosa, oransj, grønn
Det er AVP-kurs i Nyanza fengsel i Rwanda. AVP står for «Alternativ til Vold Prosjektet» og i dag er tredje og siste dag av grunnkurset for denne gruppa. Gjennom tillitsbygging, lek og øvelser i kommunikasjon og refleksjon er deltakerne invitert med på noe de kanskje ikke ventet: tre dager sammen som handler om å bygge respekt for seg selv og for andre.

Nyanza er et fengsel med mange tusen innsatte, og disse deltakerne er invitert med fordi de er ledere som andre lytter til. To av kursholderne er selv innsatte. De har tredd grønne t-skjorter over de rosa draktene sine og holder kurs med den største selvfølgelighet. Det er litt over ett år siden de selv tok grunnkurset, og så trinn 2, og så «Training of facilitators», opplæring for de som skal holde kurset selv.

Solange, som er en av de frivillige ved Friends Peace House, er med som tredje person i teamet og veileder de ny-skolerte kursholderne. Siden 2015 har Friends Peace House hatt arbeid i fengsler rundt om i Rwanda. Det har vært møysommelig arbeid å vinne ledelsens tillit og forståelse for hva dette er. Men de har bygget opp arbeidet gradvis, og nå har det løsnet.

I mars 2018 nås en milepæl: Her i Nyanza holdes det første kurset ledet av innsatte selv.

Skyggene fra folkemordet
I dette fengslet er mange av de innsatte dømt for deltakelse i folkemordet i 1994. Noen har erkjent skyld, andre ikke. De sitter alle med lange dommer.

«Vi er en ødelagt generasjon,» sier Sizeli Marcellin, en annen av de frivillige fra Friends Peace House. Han opplevde selv å miste store deler av familien under folkemordet, og er nå med på å holde AVP-kurs for menn som er dømt for det.

Ofte er han med og mekler mellom innsatte og familiene på utsiden. Mange av deltakerne snakker om konfliktene de har med dem på utsiden – gamle og uoppgjorte konflikter, eller nye konflikter fordi gapet mellom livet her inne og livet der ute blir for stort. Kursholderne tar tak i eksemplene som gis, tenker høyt sammen med gruppen om hvilke måter som finnes for å løse en konflikt.

De snakker også om alle konfliktene inne i fengslet. Det er trangt om plassen og kamp om mat og vann. Hver fange har en soveplass som er 30 cm bred, men hvis du er nederst på rangstigen har du neppe tilgang til den. Deltakerne dramatiserer hvordan krangler om sitteplass på gulvet eller en ekstra skje med bønnestuing kan utarte seg – og ser så etter gode, ikkevoldelige løsninger.

Når kurset er vel gjennomført er det høytidelig utdeling av diplomer og gruppebilde. Slik bygges selvrespekt, et steg av gangen.

Teamet fra Friends Peace House sammen med innsatte i Nyanza fengsel som nå selv er AVP-fasilitatorer.

Diplomutdeling på slutten av grunnkurs i AVP – Alternatives to Violence Project.

 

 

Fakta om AVP:
Alternativ til vold prosjektet (AVP) samler et nettverk av frivillige som holder «verksteder» (kurs) for alle som søker å løse konflikter uten å ty til vold.

En grunntanke i AVP er at konflikt er naturlig og en normal del av livet, og at det er mulig å lære måter å håndtere konflikt på. Gjennom AVP kan deltakerne identifisere underliggende årsaker til motsetninger og vold, og finne praktiske måter å håndtere konfliktsituasjoner på.

AVP-verksteder ble først holdt i fengsler, og brukes i dag i mange forskjellige kontekster i over 40 land.
AVP bygger på menneskers hverdag og erfaringer.Categories: Fredsarbeid, Kvekerhjelp, Uncategorized