Sommerleir i Al Shate flyktningeleir, Gaza

Fellesleker for barn fra to til åtte år. Det er ikke så lenge siden Eid, og mange barn kommer i nye klær de har fått til festen.

Al Shate flyktningeleir i Gaza by er tett, tett befolket. Én kvadratkilomter til 80 000 mennesker. Sommervarmen ligger som et lokk mellom sementhus, støvete gater og murer.

Men inn en port i en mur strømmer hoppende, hinkende barn, forventningsfulle i blikket. Innenfor murene er det skyggefult og malt i glade farger. Førskolelærere står og tar imot: «Kom inn! Hva heter du? Kom og finn en plass!»

Det er gratis sommerleir på førskolen til PECEP, Palestinian Early Childhood Education Programme. Alle barn som vil, kan komme og leke noen timer. I et klasserom er det musikkleker og fortellerstund. I et annet er det kunst og håndverk. I uteområdene er det fellesleker.

PECEPs førskoler støttes av Kvekerhjelp med midler fra våre givere og fra Norad. Støtten er del av Kvekerhjelps arbeid for og med mennesker som lever i konfliktområder.

Bli med inn på sommerleir i en av Gazas flyktningeleirer:

Klare for å prøve seg på dabke, tradisjonell palestinsk dans.Categories: Kvekerhjelp, Palestina