Uttalelse fra Kvekerhjelps årsmøte: Støtte til ikkevoldelig, direkte aksjon på Gazastripen

UTTALELSE FRA KVEKERHJELPS ÅRSMØTE, 6. mai 2018

En forkortet utgave av uttalelsen står på trykk i Klassekampen 15. mai.

Nok en gang ser vi med forferdelse at menneskeliv går tapt på Gazastripen. De israelske militæres drap og skade av palestinske demonstranter skjer mens palestinere i Gaza gjennomfører en seks ukers ikkevoldelig protest. Denne har de kalt «the Great March of Return» – «Den store marsjen tilbake». Aksjonen vil rette oppmerksomheten mot hvordan palestinere ble fordrevet og tvunget på flukt fra sitt land da staten Israel ble opprettet i 1948.

Marsjen er et rop fra de palestinske flyktningene som har gjennomlevd mer enn sytti år med ekstrem fysisk og mental lidelse i flyktningeleirer. Den er en fast beslutning om at livet i disse leirene, uten et minimum av verdig liv, ikke kan fortsette.

Vi står sammen med alle de ikkevoldelige demonstrantene som vil ha en fredelig og rettferdig slutt på den israelske okkupasjonen av Vestbredden, Øst-Jerusalem og Gaza, og som holder fast ved flyktningenes rett til retur. Siden vi ikke kan være sammen med dem der, må vårt nærvær være å la stemmene deres høres her.

Som kvekere støtter vi og gleder oss over bruken av ikkevoldelig, direkte aksjon i kampen for frihet, likhet og rettferdighet overalt i verden. Den fredelige «Great March of Return» følger i sporene av stolte, ikkevoldelige markeringer, som Mahatma Gandhis Salt Marsj i 1930 og Martin Luther King jr.s marsj til Washington i 1963. Vi har nylig markert at det er femti år siden drapet på Martin Luther King jr, og minnes hans ord:

«Det er ikke vi som engasjerer oss i ikkevoldelig direkte aksjon som skaper spenning. Vi bringer bare til overflaten de skjulte spenningene som allerede finnes.»

Grafitti på muren ved Betlehem. Bilde: Tonje Smidt Hundevadt

Vi ber det israelske militæret slutte å bruke tåregass og skyte mot ubevæpnede demonstranter, som er et klart brudd på internasjonal lov. Vi sørger over overtakelsen og okkupasjonen av palestinsk land, som har skapt denne desperasjonen og spenningen. Vi ber den israelske regjeringen velge en konstruktiv vei og endre forholdene som er bakteppet for denne sivile ulydigheten: blokaden av Gaza og den militære okkupasjonen av Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem. Situasjonen krever øyeblikkelig handling.

Vi kjenner på håpet som palestinske og israelske ikkevoldelige aktivister skaper. Den israelske organisasjonen B’Tselems kampanje «Sorry Commander, I cannot shoot» framholder at internasjonal lov gir soldater en plikt til å nekte når de får en ordre om å skyte mot en gruppe ubevæpnede sivile.

Vi utfordrer den norske regjeringen til å støtte oppfordringen fra FNs generalsekretær om en uavhengig internasjonal etterforskning av drapene på Gazastripen. Alle regjeringer bør vise moralsk og endringsrettet lederskap. La oss unngå å gjøre feilen som Martin Luther King jr. advarte mot med ordene «the appalling silence of good people» – gode menneskers forferdelige taushet.

På seminar 5. mai i Oslo, i forkant av Kvekerhjelps årsmøte, fikk vi høre oppdateringer fra to unge ikkevoldsaktivister fra Gaza. Foto: Roger Cassidy

— — — — —

Denne teksten er løselig basert på engelske kvekeres uttalelse om situasjonen på Gazastripen 6. april, og på en beskrivelse av aksjonen «The Great March-to-Return» fra aktivister i Gaza.

Uttalelse fra 70 internasjonale ikke-statlige organisasjoner i Palestina (7. april)

Kairos Palestina: «The Palestinian people are committed to seeking freedom»

AFSCs Gaza Unlocked

B’Tselem: «Why Israeli soldiers must refuse to fire at unarmed Palestinian protesters»

Utenriksministerens svar på spørsmål om gransking av vold mot demonstranter i Gaza (11. april)Categories: Fredsarbeid, Kvekerhjelp, Palestina, Uncategorized