Kvekerhjelps årsmøte 2017

Kvekerhjelps årsmøte ble avholdt på Kvekersenteret (Grønland 12) i Oslo, søndag 21. mai 2017.

Roger Cassidy, styreleder, ønsket velkommen og åpnet møtet ved å lese fra Råd og Spørsmål punkt 42:
Husk det ansvar du har som samfunnsborger for styre og stell på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Vær villig til å ofre tid og krefter og det kreves av deg.

På sakslisten for årsmøtet sto:
1: Konstituering
2: Inntrykk fra Kvekerhjelps arbeid siden forrige årsmøte. Årsberetning 2016 fra styret.
3: Regnskap 2016
4: Budsjett 2018
5: Planer for 2018
6: Valg
7: Inkomne saker.

KvHj årsmøte 2017 protokoll.

Kvhj årsberetning2016 ferdig.

Årsmøtet ble avsluttet med en særlig takk til Vidar Salvigsen som gikk ut av styret etter 12 års tjeneste.

Kvekerhjelps styremedlemmer og daglig leder delte inntrykk fra Kvekerhjelps arbeid siden forrige årsmøte med de frammøtte.Categories: Kvekerhjelp, Uncategorized