Alternativ til Vold (AVP) som metode og livsinnhold

Intervju med Nadine Clare Hoover

Av Kristin Eskeland

I mai har vi hatt et spennende og inspirerende besøk fra Indonesia/USA.

Nadine Hoover kjenner AVP (Alternatives to Violence Project) aller best. Hun var bare 17 år da det i 1975 brøt ut opprør i Greenhaven Fengsel i New York State der hun vokste opp. Kvekere som var opptatt av fred og ikkevold og Martin Luther Kings kamp mot rasisme og urettferdighet, fikk lov til å komme inn i fengselet for å få kontakt med noen av de mest voldelige fangene. Slik oppsto metoden AVP, et kurs som legger vekt på deltakernes respekt for hverandre og for seg selv. AVP består av øvelser, leker og samtaler der deltakerne utfordres til å vurdere grunnleggende spørsmål om seg selv. Målet er å styrke sin selvrespekt og sin respekt for andre. AVP handler om kommunikasjon, om å lytte, om å reflektere over sine egne reaksjoner og hvordan man møter problemer og konflikter i hverdagen. Slike kurs begynner alltid med at deltakerne presenterer seg selv med sitt egentlig navn sammen med et navn med et positivt innhold. Dette setter tonen, hensikten er at alle skal se det positive i seg selv. Siden den gang i 1975 har metoden AVP blitt kjent over hele verden, den brukes nå i 62 land.

Nadine selv bruker mesteparten av sin tid til å holde kurs, og til å spre informasjon om AVP, fred og forsoning. Hun er en uredd kvinne, aldri redd for å si akkurat hva hun mener. I sommer skal hun ha møte med høytstående militære i USA der hun vil diskutere en Lov Mot Krig. Hun er overbevist om at dersom 9/11 i USA hadde blitt behandlet som en kriminell handling og ikke som et fiendtlig terrorangrep, ville situasjonen i verden idag vært helt annerledes, da ville verdens land ha slått ring om USA og om freden. Krigen mot terror skapte den negative utviklingen vi lever med idag.

Samtidig er hun opptatt av å fremheve alt som er positivt. Vi må ikke la oss hemme av vår angst for vold og krig. Hun er overbevist om at DET ER MULIG! En positiv utvikling er mulig, når mange nok har respekt for seg selv og for sine medmennesker, når vi i fellesskap greier å stå for de gode verdiene, åpenhet og ærlighet, når vi virkelig lytter til hverandre, og vi makter å anerkjenne mangfoldet som noe verdifullt, da kan vi bidra til fred. Krig skaper mer ulikhet, store formuer for noen få, mer fattigdom og elendighet for de andre. Vi må arbeide mot privilegier og fordommer, for rettferdighet og omsorg, vi må arbeide for en lov som gjør krig til en kriminell handling.

Og ikke minst: Vi må lære å leke mer, lek er ikke bare for barn. Vi må være nysgjerrige, kreative, gjestfrie og kjærlige. Grasrotas stille diplomati kan redde verden. Nadines strategi er “Politics of no enemies”.

Nadine Hoover innleder på en samtalekveld i Oslo månedsmøte. Foto: Yousif Badawi

 Categories: Fredsarbeid, Kvekerhjelp, Oslo