Ett år tett på FN

Av Emilie Hognestad Sennels

Intervju med Anna Mijnlieff, programassistent hos QUNO (Quaker United Nations Office) i New York.

Hvorfor ville du jobbe som programassistent i QUNO?

For det første er jeg kveker, og jeg har alltid vært interessert i internasjonale temaer. Dessuten har jeg gått på utviklings- og fredsstudier, så dette var en mulighet for meg til å lære mer om det jeg har studert.

Hva er en normal dag for deg hos QUNO?

Jeg starter klokka ni. I løpet av arbeidsdagen samler jeg nyheter, sender mail og forbereder arrangementer, ofte i samarbeid med andre organisasjoner. Hvis ingen andre i QUNO kan, så går jeg på møter hos FN for å ta notater. Og jeg lager kaffe, selvfølgelig.

Hva slags organisasjon er QUNO, og hva slags forhold har dere til FN?

QUNO er en organisasjon som jobber opp mot FN-systemet, både i New York og i Genève. Som alle kvekere er vi pasifister og mener at fredsløsninger som ikke involverer våpen og krig er den eneste løsningen. Vi er en organisasjon som bringer folk sammen for å ha uformelle samtaler. Diplomater kan ikke alltid si alt det de mener, men hos QUNO får de sjansen til å snakke åpent. QUNO er en unik og fleksibel organisasjon, som har et godt samarbeid med FN. Kvekere har vært her lenge og nyter stor respekt innenfor FN. QUNO har rykte på seg som en organisasjon der det er mulig å få snakket med alle parter. For QUNO er det også viktig å lytte til grasrotperspektiver, og dette er en av våre roller i FN – vi ønsker å løfte de lokale perspektivene inn i FN.

Hvordan jobber QUNO annerledes enn andre organisasjoner, gitt at QUNO er en kvekerorganisasjon?

Det er godt arbeidsmiljø og det er rom for at vi som er yngre kan komme med ideer og forslag. Vi starter alle møtene med stillhet, og vi kan samarbeide med andre kvekere og kvekerorganisasjoner verden rundt. Det er ikke alltid mulig å vise frem håndfaste resultater i den typen arbeid QUNO driver med. Det gir oss mer frihet enn andre organisasjoner til å arbeide på den måten vi vil. Andre organisasjoner blir veldig bundet til et prosjekt for å vise resultatene de oppnår, mens QUNO har mer mulighet til å bytte arbeidsmåter og fokus når det trengs.

Tenker du at QUNO har noen begrensninger?

QUNO er en liten organisasjon der det ikke er så mange ansatte, og det er mye arbeid som skal gjøres. Det kan av og til være frustrerende.

Hva tenker QUNO om at Donald Trump har blitt president i USA?

QUNO søker å være upartiske og vil ikke ekskludere noen, men det blir skaper selvfølgelig vanskeligheter når Trump vil redusere støtten til internasjonale fredsorganisasjoner. Det er fortsatt litt tidlig å si hvordan Trump kommer til å påvirke oss og det arbeidet vi gjør, så vi får nesten bare vente og se.

Så langt, hva er din erfaring med å være programassistent, og har du noen tips til unge voksne som har lyst til å søke på denne jobben neste år?

Erfaringen min etter seks måneder er veldig positiv. Det er første gang jeg har en fulltidsjobb, og i starten var det utfordrende. Selv det å sende en enkel epost til noen som er høyere opp i systemet var vanskelig.

Tips til dem som vil bli programassistenter er å vise engasjement for internasjonale temaer og for kvekerverdiene. Det er nok lettere å få jobb her hvis man gjør det som en del av studier som handler om fred og internasjonale temaer. Det kan også være veldig lærerikt å bli med på sommerskolen i Genève, det er på en måte en slags introduksjon til den jobben vi gjør her i QUNO.

 

FAKTABOKS: Programassistenter hos Quaker United Nations Office (QUNO)

Unge voksne som er nyutdannede innenfor internasjonale temaer, har muligheten til å søke jobb som programassistenter hos QUNO for ett år. Søkere må enten være kvekere eller kunne stå inne for kvekerverdiene. Som programassistent bidrar man til QUNOs arbeid, og får en praksisorientert forlengelse av utdanningen. Det er nødvendig med gode data- og engelskferdigheter. Hvis man jobber som programassistent hos QUNO i Genève, kan det være nyttig å kunne et annet FN-språk, men det er ikke en forutsetning. Dette er en unik mulighet til å komme tett innpå arbeidet som QUNO gjør.

Les mer på QUNOs nettsider.

 

Om artikkelforfatteren:

Emilie Hognestad Sennels, student på FN-akademiet på Ringsaker folkehøgskole. Praktikant hos Kvekerhjelp i februar 2017.Categories: Fredsarbeid, Kvekerhjelp