• Jo mindre form i religionen, desto bedre, for Gud er ånd. Jo åndligere vår gudstjeneste er, desto nærmere kommer den Guds vesen. Jo stillere, desto mer passende for Guds språk. William Penn, 1644-1718

Siste innlegg

Gå til nyhetsarkiv ›