1.8 Dypøkologi

Jesus Kristus taler til oss i alt som har liv. Han taler gjennom naturen, dyr og fugler, blomst og blad, sol og vind, – gjennom hvert menneskehjerte skinner han frem i dets beste stunder –
Jesus Kristus er kjærligheten i menneskene og i alt liv. Han lever i alt som har liv – Han gjør alt levende og guddommelig – For bare kjærligheten har egentlig liv – Slik er vi ett med Jesus Kristus i å ære Gud for den kjærlighet vi har fått del i –
Slik kan vi si med Paulus : Ikke jeg, men Kristus i meg” – I ham er vi ett – i kjærligheten – Og alt annet viker bort, – faller ned som kulisser og støv, kastes bort som gamle masker –
Tilbake står vårt egentlige jeg, eller barnet i oss som Jesus snakker så ofte om , vårt barnlige jeg, fylt av tillit til det gode, til velvillige gjerninger, fylt med forståelse og kjærlige tanker –
Slik strekker vi stadig våre hender ut mot hverandre, for vi søker hverandres udødelige ånd, barnet, det evige jeg. Da faller alle ord bort og Kristi lys, kjærligheten ombølger oss, fyller oss og gjør oss til ett i det guddommelige skinn som er den egentlige virkelighet – den indre fred i Gud –
(Magdalena Eide Jessen 1976 – Kvekerforlagets småskrifter nr 8)