Tro og liv

Denne boka, Tro og liv i det norske kvekersamfunnet, er skrevet av og for medlemmene i Det norske Årsmøtet. Den kan også være av interesse for andre åndelig søkende. Den inneholder en samling tekster om vårt verdigrunnlag og vår tro som kan inspirere oss og hjelpe oss i vår søken, både hver for oss og som trossamfunn. Selv om dette er den første utgaven av en norsk bok om Tro og liv i vår egen tid, har den sin plass i en sjanger (blant liknende dokumenter) med lang tradisjon blant kvekere verden over, en tradisjon som stammer fra kvekerbevegelsens første tid. Den tidligste norske versjonen stammer fra grunnleggelsen av det norske Årsmøtet i 1818. Meningen er at den skal kunne gi råd og næring til Åndens liv i oss og for hvordan vi ordner vårt dagligliv og samarbeidet om felles anliggender i møtene våre.

En av de tidligste versjonene av slike samlede/inspirerte råd kom fra kvekerne i Balby i Yorkshire i England i 1656, og illustrerer den ånd som bør gjennomsyre en slik bok om Tro og liv og hvordan den bør leses:

”Elskede brødre, dette pålegger vi dere, ikke som noen fast regel eller rettesnor, men for at dere kan bli ledet av det lys som er rent og hellig og således vandre og bli I lyset. Måtte disse ting bli oppfylt, ikke etter bokstaven, men etter ånden. For bokstaven slår i hjel, men ånden gjør levende.” Brev fra eldsterådet i Balby, 1656.

I denne boka har vi samlet uttrykk for Kvekernes tro, og råd om praksis både fra norske Venner og fra andre Årsmøter og Venner over hele verden. Slik ønsker vi å formidle erfaringer både fra to hundre års historie i Norge og fra kvekertradisjoner andre steder gjennom lange tider.

Vi håper at boka kan hjelpe oss til å vokse, men likevel være et fleksibelt dokument.. Dokumentet skal tjene oss. Det vil komme med råd heller enn befalinger, og stille spørsmål heller enn å gi konkrete svar. Ansvaret for å tjene sannheten er lagt på den enkeltes og fellesskapets samvittighet og ikke på noen ytre autoritet.

Vi er søkende, men vi har også overtatt en dyrebar arv. Som alle andre generasjoner, må vi finne Lyset og Livet igjen og igjen for vår egen del. Bare det som vi har sett verdien av og gjort til vårt eget, ikke bare ved å si ja, men gjennom å leve i trofast forpliktelse, kan vi gi videre til fremtiden. Selv da må vi ydmykt erkjenne at vår egen visjon av sannheten vil bli revidert om og om igjen. (Quaker Faith and Practice of Britain Yearly Meeting, 1994 s. 17)

Vi er dypt takknemlige for det som kvekere har skrevet både før og i vår egen tid, og for anledningen til å gjengi sitater fra noen av dem i denne boka.