Oslo

OSLO
Andaktsmøte: Hver søndag kl. 11.00.
Meeting for Worship: Every Sunday at 11:00 A.M.
Grønland 12, 4. etg
0188 OSLO

Inngangen til møtelokalene ligger inne i bakgården rundt hjørnet for Ivars kro. Du har Goethe-instituttet på høyre side i bakgården, Kvekersamfunnet ligger til venstre. Se bilde fra Google Earth.

Kontakt: Penny Heymans
Tlf: +47 917 66 815
E-post: oslokveker@gmail.com

Oversikt over samtalekvelder i februar 2018 (torsdager kl. 18:30)

1. februar: Vi drøfter synliggjøringen av 200-års jubileet
8. februar: Retten til en verdig død. Hvorfor er det så få hospitser for døende i Norge?
15. februar: Min kvekerreise
22. februar: Åpent hus
1. mars: Avlyst. Alle oppfordres til å delta på arrangementet om fredarbeid i Tonsen menighet

Her finner du litt informasjon om kvekerandakten:

For første gang i en kvekerandakt

Tro og liv: 2.1 Andaktsmøtet