Styre og administrasjon – kontaktinformasjon

Kvekerhjelps styre 2016 – 2017
Roger E. Cassidy (styreleder)
Kristin Eskeland
Tonje Smidt Hundevadt
Jon-Magne Jonassen
Gunhild Laland Mohn
Vidar Salvigsen
Vara: Chro Borhan, Knut Borud, Øyvin Vestre

Daglig leder
Kristine Hofseth Hovland

E-post
kvekerhjelp@kveker.org

Adresse
KVEKERHJELP (Quaker Service Norway)
Grønland 12
N-0188 Oslo

Kart Grønland 12