Styre og administrasjon – kontaktinformasjon

Kvekerhjelps styre 2018 – 2019
Roger E. Cassidy (styreleder)
Kristin Eskeland
Tonje Smidt Hundevadt
Jon-Magne Jonassen
Gunhild Laland Mohn
Emilie Hognestad Sennels
Varamedlemmer: Chro Borhan, Knut Borud, Marianne Skudal

Daglig leder
Kristine Hofseth Hovland

E-post
kvekerhjelp@kveker.org

Telefon (kontortid)
48 11 22 60

Adresse
KVEKERHJELP (Quaker Service Norway)
Grønland 12
N-0188 Oslo

Kart Grønland 12