Prosjekter og partnere

Kvekerhjelp arbeider for og med mennesker som lever i konfliktområder. Vi samarbeider med lokale organisasjoner og støtter opp om det arbeidet de gjør. Vi støtter prosjekter i to områder:

* Trygge steder å leke og lære – førskoleutdanning og mental helsehjelp til 5-åringer på Gazastripen
* Fredsarbeid på grasrota – Change Agents for Peace Programme i Burundi, Rwanda og Kongo

 — — — — — — — — — —

TRYGGE STEDER Å LEKE OG LÆRE
Gaza-stripen

På Palestinian Early Childhood Education Programme (PECEP)s 13 førskoler i Al Shate’ og andre flyktningleirer på Gazastripen får 1300 barn leke, lære og være barn. Kvekerhjelp er med og sørger for at PECEPs førskoler har ressursene de trenger til å drive et godt pedagogisk tilbud, til å ta inn elever fra de fattigste familiene, og til å betale lærerne en stabil og anstendig lønn.

PECEP samarbeider med Gaza Community Mental Health Programme (GCMHP) om oppfølging av barn med traumesymptomer. Barn på Gaza er særlig sårbare for traumer.

GCMHP har også opplæring for lærerne og for barnas foresatte, for at de skal forstå barns psykososiale utvikling og utfordringer og lære å ta vare på barn som strever.

Trygge steder å leke og lære for 5-åringer på Gazastripen   [infoark Gaza-prosjekter]

I Al Shate’ flyktningleir i Gaza by bor 70 000 mennesker på én kvadratkilometer.

I lang tid har innbyggerne i Al Shate’ levd både med den direkte volden fra israelske angrep og med kronisk mangel på sosial, økonomisk og fysisk trygghet.

Å være fem år gammel her kan kreve sitt.

 

Vil du støtte prosjektene? Bruk gavekonto 1254 20 08081 eller vipps til 22978.

 — — — — — — — — — —

FREDSARBEID PÅ GRASROTA
Change Agents for Peace Programme (CAPP) i Burundi, Rwanda og Øst-Kongo

Gjennom Change Agents for Peace Programme (CAPP) får mennesker opplæring og et støtteapparat rundt seg som lar dem ta tak i konfliktspørsmål i sitt lokalsamfunn og være «endringsagenter for fred».

Lokale organisasjoner i Burundi, Rwanda og Kongo jobber med mange forskjellige spørsmål knyttet til fred og konflikt: landkonflikter, demokratiprosesser, kjønnsbasert vold, menneskerettighetsbrudd, barn og unges rett til trygghet og til medvirkning, m.m.

Hvert år når CAPP-programmet over 1000 mennesker som får ferdigheter og selvtillit til selv å ta tak i og løse konflikter der de bor, med ikkevoldelige midler.

Klikk deg videre for å lese korte presentasjoner av prosjektene i hvert land:

BURUNDI

Nabolagsdialoger for forandring i Burundi   [infoark Burundi-prosjekter]

— Vi fikk melding om at en gruppe ungdommer var på vei til en lokal politisjef for å sette fyr på huset hans. De var sinte og redde. De hadde venner som var blitt arrestert eller banket opp.Vi kjente noen av ungdomslederne og gikk til dem for å snakke med dem. Vi fikk roet dem ned. Etterpå gikk vi med et budskap fra dem til politisjefen. Det ble godt tatt imot. Senere inviterte vi både ungdomslederne og politisjefen til dialogmøte.  

Marie Rose Ndikumana (t.h.), fredskomiteen i Buterere

KONGO

Fredsmeklere på grasrota i Kongo   [infoark Kongo-prosjekter]

– I min landsby kom det mennesker som krevde skatt av oss, uten at de var fra myndighetene. De samarbeidet med hæren her i området. Vi i fredskomiteen gikk til hæren og sa: «Dere kan ikke komme hit på den måten og skremme og true mennesker. Jobben deres er å beskytte oss.» Det hjalp. Nå kjenner vi oss tryggere.

Esperance Nyanzira
medlem av fredskomité i Masisi (Øst-Kongo)

 

RWANDA

Veve samfunnsveven på nytt i Rwanda   [infoark Rwanda-prosjekter]

På overflaten er det mye som fungerer i Rwanda. Men under overflaten er sårene etter folkemordet fortsatt til å ta og føle på. Hvordan skal generasjonene som levde gjennom folkemordet, og de som er født etterpå, veve samfunnsveven på nytt? På grasrota i Rwanda er det noen som forsøker å gi sitt svar på det.

 

 

 

 — — — — — — — — — —

Vil du støtte prosjektene? Bruk gavekonto 1254 20 08081 eller vipps til 22978.