Gave til Kvekerhjelp

Vil du støtte Kvekerhjelp i vårt arbeid for fred og menneskeverd?
Send et bidrag til gavekonto 1254 20 08081 eller med Vipps til 22978

Din gave gjør en forskjell!
Kvekerhjelps arbeid er mulig gjennom rause gaver fra privatpersoner, grupper og lag, og europeiske kvekerorganisasjoner i blant annet Sverige, Danmark, Tyskland, Irland, Nederland.

Kvekerhjelp mottar også prosjektstøtte fra Norad og Utenriksdepartementet som har vært og fortsetter å være en stor og viktig del av midlene Kvekerhjelp kan gi sine partnere.

For at vi skal kunne få støtte fra Norad må minst 10 % av prosjektmidler komme fra privatpersoner. Din gave gjør derfor dobbelt nytte: Den går rett til arbeidet, og den gjør det mulig for oss å få støtte fra Norad. 

Skattefradrag?
Gaver til Kvekerhjelp og Kvekersamfunnet er med i ordningen med skattefradrag. (Vi står på listen til skattemyndighetene under navnet «Vennenes samfunn, kvekerne»). Kontakt Kvekersamfunnet på kveker@kveker.org så vi kan ordne det formelle som skal til for at du skal få fradrag.

Tusen takk for ditt bidrag!