Fredsarbeid

«La ditt liv vitne», sier et gammelt kvekerord. Jesus sa at vårt første bud er å elske Gud, men at nestekjærlighet er like viktig. Arbeid for medmennesker er et viktig uttrykk for vår gudstro. Kvekere har engasjert seg for fred, rettferdighet og gode levekår for alle i over tre hundre år.

Organisasjonen Kvekerhjelp driver prosjekter flere steder i verden, noen med støtte av NORAD og av Utenriksdepartementet.

Siste innlegg: Fredsarbeid

Gå til artikkelarkiv ›