BØ i Telemark
Kontakt: Per Ingvar Haukeland
tlf.: +47 464 30 129
e-post: pihauk@online.no

Andaktsmøter våren 2019:

6. januar
3. februar
3. mars
7. april
5. mai
2. juni

Alle andaktene er fra kl. 19-20.30 og finner sted på Bø Prestegård.

 

Her finner du litt informasjon om kvekerandakten:

For første gang i en kvekerandakt