BØ i Telemark
Kontakt: Per Ingvar Haukeland
tlf.: +47 464 30 129
e-post: pihauk@online.no

Andaktsmøter høsten 2018:

26. august
16. september
21. oktober
11. november
9. desember

Alle andaktene er fra kl. 19-20.30 og finner sted på Bø Prestegård.

 

Her finner du litt informasjon om kvekerandakten:

For første gang i en kvekerandakt