Kvekersamfunnet i Norge 200 år!

9.-12. august møtes norske kvekere til årsmøte, og til feiring av vårt 200-årsjubileum.

29. august 1818 ble Kvekersamfunnet, eller Vennenes Religiøse Samfunn som det het den gangen, etablert i Stavanger, som det første trossamfunn utenom Statskirken etablert i Norge.

200 års historie
Vi ble møtt med mye motstand og hardhet fra Statskirken, men det var, og er, viktig for kvekere å stå stødig i egen tro. Det var derfor svært viktig å ikke la seg  presse inn i en kirke hvor vi ikke hørte hjemme. I disse to hundre årene har vi blant annet, som første norske dissentersamfunn, arbeidet for religionsfrihet og vært med på å legge grunnlaget for dissenterloven av 1845. Les mer om kvekernes historie i Norge her.

Vi har i en årrekke jobbet for friheten til å nekte militæret av samvittighetsgrunner, vi har jobbet for menneskers mulighet til et verdig liv, både her og i andre deler av verden. Dette er fortsatt av stor viktighet for kvekere. Samtidig som det å høre til i et trossamfunn hele tiden har vært og er drivende for  oss. Les mer om kvekerne som trossamfunn her.

Åpne foredrag og andakt under årsmøtet
Jubileet feires på Kvekersamfunnets årsmøte 9.-12. august, som holdes på Solborg folkehøgskole. Vi vil her høre foredrag av Hans Eirik Aarek om vår historie, og om det å beholde vår kvekertro nå og i framtiden av professor Ben Pink Dandelion fra England.

Disse foredragene er åpne for publikum, og vil holdes fredag 10. august på Solborg folkehøgskole fra 10.30 til 12.30. Likeså er vår andakt søndag 12.august kl 11 åpen for alle som måtte ønske å komme, slik andakter er gjennom hele året.

Jubileumsseminar på stiftelsesdagen 29. august
Vi feirer altså i år at vi har eksistert her i Norge i 200 år. 29. august var den eksakte datoen for etablering av Kvekersamfunnet og vil bli markert i Stavanger med foredrag av Robert Mood om Fredens vilkår i vår tid og av Svein Egil Omdal om Sannhetens vilkår i vår tid, på Kulturhuset Sølvberget fra kl. 12-14.

Faste andakter
Får du ikke vært med på noen av disse arrangementene, minner vi om at det er faste andakter året rundt: I Oslo og Stavanger holdes det andakt hver søndag kl 11. Det er også andakt i Kristiansandsområdet; hver annen uke henholdsvis i Kristiansand og Mandal, også de kl 11.

Kvekersamfunnets årsmøte 2016 i Kragerø. Foto Lars VerketCategories: Uncategorized