Verdenssamlingen til AVP international, Katmandu Nepal 2017.

Nepal, Buddas fødeland, kjærlighetens og medfølelsens profet. Nepal, inntil nylig det siste hindumonarki. Hinduismen som rommer begreper som ahimsa, utganspunktet for moderne ikkevoldsfilosofi. Kjente verdier i Alternative to violence Project – AVP. Nå også stedet for AVP Internationals verdenssamling 2017.

Tekst: Sjur Ole Nesbø
Foto: AVP International

Valget av Nepal som samlingssted for deltagere fra nord og sør Amerika, Europa, Australia og New Zealand, sørøst Asia og Japan, Midtøsten og Afrika kan kanskje likevel fremstå som underligt. Det ligger jo så usentralt. I utgangspunktet var det et ønske om å ha samlingen i Asia for å styrke og sette fokus på den delen av AVP internasjonal. Dessuten er det ikke lenger noen selvfølge at innbyggere i fattige land skal kunne få innreise hvor som helst i verden. Til Nepal kan alle reise. I tillegg har AVP Nepal, som har eksistert siden 2008, vist seg å være levedyktig og aktiv og en fin representant for AVPs internasjonale mangfold.

I dalsiden Budanhilkantha litt nord og litt over Katmandu ligger Park Village Resort. Hevet over den ekstremt eksosfylte luften i Katmandu sentrum, skjermet fra den fattigdommen som er så synlig ellers i Nepal, hadde AVP internasjonal leid rom og konferanseplass. Utmerket plass, flotte rom, fine møtefasiliteter og nydelig variert mat.

På samlingen var det 147 deltagere fra 40 land. Alle verdensdelene var representert. Fra Norge deltok Chro Borhan fra Oslo og jeg, Sjur Ole Nesbø fra Stord.

Dagene var organisert med felles tema fra 8.30 til 10.00. Tema som hvilke ressurser vi som fasilitatorer har tilgang til av manualer og slikt. Informasjon om den veldig aktuelle fredsprossesen som nettopp har forgått i Nepal etter 10 år med borgerkrig. Refleksjoner om læring, vedlikehold og utvikling av våre lokale AVP grupper. Og deling av metoder for å presentere AVPs kjernebegrep transforming power. Transforming power, på norsk kanskje forvandlingskraft eller endringskraft? Et hvert menneskes iboende kraft til å gjøre positive endringer i de situasjonene man befinner seg i.

Fra 11.00 til 12.30 var det flere parallelle verksteder med temaer som, AVP og strukturell vold, AVP og hjerneprosesser, AVP i fengsel, hvordan implementere refleksjon i AVP verksteder, håndtering av traumer som kan komme fram på et AVP verksted og mange flere superaktuelle og interessante problemstillinger. Det var 5 forskellige temaer hver av de 5 dagene samlingen varte.

Et tilbud som AVP hadde denne gangen var direkteoverføring av alle verkstedene via internett. En kan diskutere hvor god kvalitet det er på slike opptak som gjøres med kameraer og mikrofoner på vanlige PCer og Macer, men noen opptak var heldigere enn andre. Disse opptakene er tilgjengelige på http://avp.international/gatherings/ og ligger under hvert enkelt tema på «watch the session here».

14.30 til 16.00 var det regionvise samlinger. Fra Europa var det representanter fra Tyskland, Irland, England, Romania, Ukraina, Russland og Norge. Disse møtene var organisert slik at vi sammen kunne lage strategier for utnyttelse av felleskapet vi har, vi som er fra samme region, med en presentasjon av dette på siste dag. Det var tydelig at det ikke var så mye etablert samarbeid mellom de forskjellige landene i Europa. Dette ble da en anledning til å bli kjent med andre representanter fra Europa og høre om deres arbeid. Det ble også utarbeidet en stikkordaktig liste over mulighetene som finnes til å finansiere AVP verksteder. Denne ligger også på http://avp.international/gatherings/.

 

 

 

 

 

Etter «afternoon tea» var det fra 16.45 til 18.15 såkalt business meeting. Det var gjennom uken først en fremleggelse av agenda, så drøfting og tilslutt vedtak. Inklusiv valg av styre (Board of Trustees). Det som skapte mest debatt var et forslag om å endre frekvensen av internasjonale storsamlinger fra hvert 3 år som nå til å la det gå 4 til 6 år melom hver samling. Det ble pekt på kostnader både økonomisk for AVP international og for miljøet ved å sende 160 mennesker på kryss og tvers over en allerede belastet planet. Samtidig ble det også trukket frem at det kunne bli lenge mellom hver gang AVP hadde mulighet til å løfte frem nye temaer og ta avgjørelser om det var 6 år mellom hver samling. Her ble det ikke konkludert og det blir styret (board of trustees) som bestemmer når neste internasjonale storsamling blir. Det er også her utfyllende informasjon på AVP internationals nettsider.

Det uformelle samværet i pauser og under måltidene var veldig rikt. Mange meget spennende, erfarne og kunskapsrike personer fra hele verden, med samme interesse. En kjempemulighet til å knytte kontakter og få nye venner i AVP miljøet. AVP fremstår som en levende og aktiv organisasjon med engasjerte og flinke fasilitatorer. Det er fortsatt mange som har hovedfokus på fengselsfasilitering. Men det er tydlig at AVP kan brukes på mange andre felt. Historier om dette var mange. Fra helt små barn i barnehagealder i Indonesia, via grunnskole og videregående i Nepal til senter for voldteksoffer i India, for å nevne noe.

Det var en meget innholdsrik og meget lærerik kongress. En ydmyk og stor takk til AVP Nepal og AVP Internaional for en strålende gjennomføring av verdenssamlingen 2017.

 

 

 

 

 

«Would it be true to say that a part of our training is for the development of love and compassion?» The Buddha replied, «No, it would not be true to say this. It would be true to say that the whole of our training is for the development of love and compassion.»Categories: Fredsarbeid, Kvekerhjelp, Uncategorized