Invitasjon til å skrive under på opprop

E-post fra Marit Kromberg:
Kjære alle sammen,

Vi har fått informasjon og invitasjon til å være med og bedre situasjonen for en liten gruppe enslige, eldre, lengeværende flyktningkvinner i asylmottak.

Den eldste de kjenner til, er 78 år og har bodd i Norge i 17 år. Alle kvinnene har avslag på sin søknad om oppholdstillatelse, og våre myndigheter mener at de skal returnere – men de har ikke klart å returnere dem. Kvinnene har sine grunner for ikke å dra tilbake til hjemlandet. Nå er det praktisk umulig å returnere dem, og de blir boende på asylmottak år etter år.

Alle er syke, noen er pleietrengende. De har kun rett på akutt helsehjelp. De flyttes fra mottak til mottak siden mange asylmottak for tiden legges ned. Da mister de nettverket sitt, er redde og ensomme, og de lever i en fattigdom det er vanskelig å forestille seg.

RIA (Rettferdighet i Asylpolitikken) ber nå om kvekernes hjelp til å spre dette oppropet til Storting og Regjering, der vi sammen krever engangsamnesti for disse kvinnene. Det trenges mange, mange underskrifter før det kan sendes til Stortinget og Regjeringen i oktober. Skriverutvalget vil gjerne spre dette oppropet til alle på våre e-postlister.

Oppropet kan signeres digitalt eller på papir. Her er lenke til skjema hvor man kan undertegne digitalt. (Om lenken ikke virker, gå til www.riarogaland.wordpress.com )

Underskriftslister på papir kan skrives ut fra vedlegg 2. Selv om det er bare en eller to underskrifter, må listene returneres til

RIA, Rettferdighet i Asylpolitikken, kvinnegruppa

v/Lene Høigård

Ulsberghagen 60

4034 Stavanger

Tlf. 908 37 240Categories: Uncategorized