VELKOMMEN TIL SAMLING FOR NORDISKE ÅRSMØTER I 2017

På vegne av årsmøtene som møttes i Höör i Sverige i 2013, inviterer vi til vår 5. samling i

dette århundre av nordiske kvekerårsmøter på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv nord for

Göteborg i tiden 29. juni – 2. juli 2017, http://www.nordiska.fhsk.se/ Skolen som har visse

kvekerforbindelser i sin tidlige historie, ligger på en høyde i et naturskjønt friluftsområde, og

de serverer vidunderlig, vegetarisk, kortreist mat for alle slags dietter. Innkvarteringen vil

være i enkelt- og dobbeltrom i små hus på området. Og vi planlegger en enkel tolketjeneste

via engelsk. Velkommen!

Vårt felles tema er:

Jeg er min brors vokter – er jeg min brors vokter? – Vi kjenner kanskje igjen dette

spørsmålet som Kain forsvarer seg med overfor Gud etter at han har drept sin bror Abel.

Men er det ikke også et spørsmål om vårt ansvar for alt levende i verden; vårt personlige

ansvar for våre naboer, slektninger, flyktninger i verden, hjemløse i byene våre, våre egne

familiemedlemmer. Det er ofte lettere å forholde seg til store spørsmål, som

klimaforandringer, i en videre kontekst, men hvordan forholder vi oss til naboene våre? Det er

relativt lett å demonstrere for fred og mot krig, men hva gjør vi av fredsarbeid i våre innerste

sirkler, i vårt kvekermøte eller familie, naboskap eller på arbeidsplassen. Hvem er våre brødre

og søstre i vårt hverdagsliv? Og hvem er det som er Kain og Abel i dagens verden? Historien

om Kain og Abel er felles for både Det gamle testamente og Koranen. Det forteller en historie

om mennesker fra ulike kulturer, og om hvor vanskelig det er å tåle ”andres” kulturelle

normer – og til å godta forskjeller uten å føle sin identitet truet.

Jaana Erkkila-Hill fra Finland vil introdusere temaet og lede oss inn i workshops/verksteder.

Barn og voksne i alle aldre vil arbeide sammen for å inspirere seg selv og hverandre til å

komme i rett forhold til alle som er våre brødre og søstre i verden i dag.

Programmet vil inneholde felles andakts- og temasamlinger og ulike andre aktiviteter

for personer i alle aldersgrupper. Det vil også bli satt av tid til at Årsmøtene kan holde hver

sine forretningsmøter. Det blir et sosialt program lørdag kveld, og vi oppfordrer dere alle til å

ha med noe kulturelt som dere vil dele – en sang, et dikt, en lek, noe musikk, etc.

Spørsmål? Send mail til kveker@kveker.org.Categories: Uncategorized