Disarm! For a Climate of Peace

International Peace Bureau Congress i Berlin Disarm! For a Climate of Peace ble en suksess. Internasjonal aktivister fra UK, USA, Tyskland, Belgia og Norge, alle tilknyttet organisasjon Conscience and Peace Tax International holdt et vellykket møte (workshop) om fredsskatt. Fredsskattalliansen fra Norge var representert ved Heidi Anderson (IFOR Norge) og Penny Heymans (Kvekersamfunnet).

The IPB Congress in Berlin Disarm! For a Climate of Peace, was a big success. The international activists from Conscience and Peace Tax International held a successful workshop with representatives from UK, US, Belgium, Germany and Norway.

peace-tax-at-ibpCategories: Uncategorized