Innlegg i Vårt Land om palestinske barn i fengsel

Dette innlegget står i dag på trykk i Vårt Land. For å lære mer om Kampanjen palestinske barn i israelske fengsler, besøk kampanjens facebookside (tilgjengelig både med og uten facebook-konto).

To ulike verdener

Vårt Land har trykket to interessante artikler om situasjonen i Israel – Palestina, en av Ingrid Baukhol og et svar fra Terje Johs Johansen. Fordi de to innleggene ser på situasjonen på en så grunnleggende ulik måte, bidrar de til å gi innsikt i hvorfor denne ulykksalige konflikten virker så uløselig. Baukhol skildrer på en lavmælt og jordnær måte hva hun som observatør i Kirkens Nødhjelps ledsagerprogram i Palestina og Israel faktisk opplevde og så. En gutt på femten som kastet stein, og soldater, bevæpnet med maskingevær, som arresterte ham og kjørte ham avsted til forhør og arrest. Johansen har behov for å gå tilbake til Det gamle testamentet og Guds løfte til jødene for å forklare hvorfor Israel i 2016 tilhører jødene, og at den israelske hæren (IDF) derfor er i sin fulle rett til å arrestere barn som kaster stein.

Jeg ser ingen grunn til å diskutere historien, FNs vedtak i 1947 om å dele Palestina i to, om det skal være én eller to stater, om Vestbredden er okkupert eller ikke. La oss være enige om at det er to folk som kjemper om det samme landet.

Men jeg vil gjerne reflektere rundt en situasjonsbeskrivelse formidlet av to informerte, kunnskapsrike advokater, en fra Israel, en fra Palestina. De var i Norge tidligere denne måneden og delte sine erfaringer og skildret det som faktisk skjer med barn på Vestbredden og i Øst-Jerusalem.

Nery Ramati er en israelsk jøde, han arbeider som menneskerettsjurist i advokatfirmaet Gaby Lasky i Tel Aviv. Han fortalte enkelt og lettfattelig om sine erfaringer som forsvarsadvokat for barn helt ned i tolvårsalderen som blir arrestert for å ha kastet stein på separasjonsmuren, på en bil eller på en bosetter.

Som eksempel fortalte han om to gutter på femten år som kastet stein på hverandre. Den ene var israelsk, fra en bosetting, den andre palestiner fra en av landsbyene i nærheten av bosettingen. Ett av to skjer i slike tilfeller:

A. Begge guttene blir arrestert av soldater fra den israelske hæren. Den israelske blir behandlet etter sivilt israelsk rettssystem, den palestinske etter militær lov. Den israelske gutten blir arrestert, foreldrene blir umiddelbart informert og advokat tilkalt. Gutten må forhøres med advokat tilstede innen tolv timer. Dersom dette ikke skjer etter reglene, blir saken avvist og gutten reiser hjem.

Den palestinske gutten blir også arrestert. Han blir ført til en politistasjon der han i 96 % av tilfellene blir forhørt uten advokat tilstede. Foreldrene vet som regel ikke hvor han er. Han kan holdes i forvaring i opptil 96 timer før det blir besluttet hva som skal skje med ham. Enten blir han frigitt og får reise hjem, eller han blir sendt videre til et fengsel der han blir forhørt om igjen og om igjen, nå litt oftere med advokat tilstede, blir presset til å “tilstå” og til å fortelle om andre barn som kaster stein. Han risikerer opptil seks måneder i israelsk fengsel.

Eller B. Ingen av guttene blir arrestert der og da. Den israelske gutten kan gå hjem og glemme det hele. Men noen døgn senere blir den palestinske gutten og hans familie vekket opp midt på natten. 15-20 tungt bevæpnede soldater invaderer huset, ransaker alle rom og tar gutten med seg. Han får bind for øynene og plasthåndjern på hendene, blir plassert i en militærjeep og kjørt avsted til en politistasjon der han neste morgen blir forhørt etter militær lovgivning, oftest uten advokat til stede.

Loven sier at advokat skal tilkalles, men det skjer som regel ikke. Kun i 4% av tilfellene blir advokat tilkalt.

Det er altså to helt ulike rettssystemer som er i bruk. En israeler kan ikke behandles i en militær rett, selv om han ber om det. En palestiner kan ikke behandles etter sivilt rettsvesen. Praksisen er godt dokumentert av blant andre Unicef og Defence for Children International.

Uansett hva vi som bor i Norge måtte tenke om den historiske bakgrunnen for situasjonen i Israel/Palestina, vi er vel enige om at alle mennesker i et land skal behandles etter like regler, at alle skal ha samme rettigheter og samme muligheter. Eller…?

palestineKristin Eskeland
Representant for Kvekerhjelp og Kvekersamfunnet i Kampanjen palestinske barn i israelske fengslerCategories: Fredsarbeid, Kvekerhjelp, Palestina