Adventsblad fra Kairos Palestina

Palestine
De som skriver fra Det hellige landet i vår egen tid, sliter i dag med å holde håpet levende, men de gir ikke opp! Og det er viktig for dem å føle at vi ser dem, vi hører dem og forstår deres personlige kamp for å se Guds ansikt i fienden, og stiller opp for dem i arbeidet med å forklare Israel at det ikke ligger noen velsignelse i okkupasjon, urettferdighet eller rasisme. De ville gjerne at vi skulle bringe mye stoff fra deres adventsblad Kairos Alert. Her kan dere lese hele juleheftet:

Kairos Palestine Christmas Alert 2015Categories: Uncategorized