Kvekerhjelp mener: Sats langsiktig!

Regjeringen har foreslått dramatiske kutt i langsiktig bistand for å dekke de økte utgiftene for flyktningkrisen. Kvekerhjelp er bekymret over at kuttene særlig ser ut til å ramme langsiktig fattigdomsbekjempelse og støtte til sivilsamfunn i land i Sør.

I Kvekerhjelps arbeid for fred og forsoning ser vi hvilken viktig rolle sivilsamfunn spiller – om det er i traumebehandling for sårbare barn i Gazas flyktningleire, eller som demokratiforkjempere på grasrota i Burundi, for å nevne noen eksempler. Arbeidet vårt søker å stabilisere og bygge opp mennesker og sivilsamfunnsaktører i en kontekst av politisk uro og voldelig konflikt. Vi har tro på det våre partnere gjør i Gaza, Burundi, DR Kongo og Rwanda.

Det vekker derfor uro at regjeringen foreslår et budsjett som slår beina under dette arbeidet, og ikke ivaretar samarbeidsrelasjoner som er møysommelig bygget opp mellom sivilsamfunn i det globale Nord og Sør. Vi etterspør rammer som sikrer nok forutsigbarhet til å kunne arbeide strategisk og bærekraftig.

Vi bor i et rikt land som forvalter verdier som til dels er skapt fordi Norge har hatt tilgang til en betydelig andel av verdens felles naturressurser. Vi mener at denne rikdommen også forplikter oss til å dele. Vi slutter oss til stemmene som ber regjeringen finne løsninger utenom bistandsbudsjettet for å dekke utgiftene flyktningkrisen skaper i Norge.

I fred og forsonings ånd,

Roger Edmund Cassidy
Styreleder, KvekerhjelpCategories: Kvekerhjelp, Nyheter, Uncategorized