Tildeling av midler fra Norges Fredsfond

To prosjekter som Kvekersamfunnet er involvert i, fikk midler fra Norges Fredsfond i år.

Stå opp mot vold i Rwanda:
Kvekerhjelp samarbeider med den kvinneledete organisajonen Gate of Hope.
Formålet er bevisstgjøring av kvinner/jenter som har vært utsatt for vold, og hjelpe dem til å beskytte seg selv, – og å utfordre lokale ledere til å skape endring.
Det er fortsatt etterdønninger etter folkemordet i Rwanda for 20 år siden. Traumer fører blant annet til høyt voldsnivå i familier og nære relasjoner. 60 kvinner/jenter som har vært utsatt for vold, og 30 lokale ledere (kvinner og menn) vil delta i tre workshops i Gicumbi-distriket.

Palestinske barn i israelske fengsler:
En aktivistgruppe med medlemmer fra flere organisasjoner, jobber med dette. Formålet er å reise til Palestina for å innhente informasjon og forberede aksjoner. Aktivistsgruppen ønsker å støtte advokater som fører saker for arresterte palestinske barn. Målet er å opprette et fond for juridisk støtte og bruke pengeinnsamlingen til å påvirke den norske opinionen. Videre å utgi en bok med informasjon om problemet. palestine

Prosjektene fikk 21 310 kroner hver.
Vi er svært takknemlige for denne støtten!Categories: Kvekerhjelp, Uncategorized