Fredsskapere!

— Fredsskapere!
            — La oss så fred!

— Fredsskapere!
            — La oss analysere konfliktene!

— Fredsskapere!
            — La oss få slutt på volden!

Klubbpresident Rebeka leder an i klubbens kamprop. «Fredsskapere!» er hovedmotto.

Klubbpresident Rebeka leder an i klubbens kamprop. «Fredsskapere!» er hovedmotto.

Rebeka, en spinkel 12-åring i blå og hvit skoleuniform, setter i gang kampropet, og en gruppe med 15-20 entusiastiske skoleelever svarer henne i kor: de vil så fred, de vil analysere konflikter, de vil få en slutt på vold.

Fornøyd nikker Rebeka til benkeraden før hun snur seg mot dagens gjester og introduserer seg selv: Rebeka, 6. klasse, president for fredsklubben på Mazala barneskole.

Barn og ungdom som tror på fred
Stedet er Uvira i Sør-Kivu provinsen, helt øst i Kongo. Det er et område som har vært hardt rammet av vold de to siste tiårene. Fortsatt er det usikre tider. Hit har mange flyktet fra de grønne åsene rundt, men heller ikke her i byen er det alltid trygt. En av de største kontingentene av FN-soldater i landet har base her, ved bredden av Tanganyika-sjøen.

Lalija Amisi framfører et dikt om fred for sine medelever.
Lalija Amisi framfører et dikt om fred for sine medelever.

Midt i dette vokser barn og unge opp, og Kvekerhjelps partnerorganisasjon INIREC har satt seg som mål å støtte barn og ungdom til å bli fredsskapere. På seks barneskoler—som Mazala skole i Uvira—har de satt i gang og følger opp fredsklubber.

Fredsklubbmøter i friminuttene
Tanken med fredsklubbene er å inspirere unge ledere til å ta opp tema som opptar dem og sammen skape et mer fredelig samfunn. Barn og unge holder fredsklubbmøter på skolen, med hjelp fra en kontaktlærer. Gjennom kreative samlinger, ledertrening og ikkevoldsopplæring tar de opp tema som ikkevold, respekt, rettigheter og fred.

De unge fredsklubbdeltakerne møtes ofte i friminuttene til felles aktiviteter og lek.

De unge fredsklubbdeltakerne møtes ofte i friminuttene til felles aktiviteter og lek.

Denne dagen i Uvira er temaet dikt om fred. Fire frivillige stiller opp og deklamere dikt om krigen, om retten til utdanning og om håp om fred.

Fredsklubbene i Sør-Kivu drives i skoleåret 2014/15 med støtte fra Norges Fredsfond.

Takk til alle som har bidratt der!

 

 

 

 

 Categories: Fredsarbeid, Kvekerhjelp, Uncategorized