Vennetreff i Oslo

IMG_2475

Lørdag 8. november hadde vi vennetreff i Grønland 12. Lara Wik fortalte om sitt år som deltaker i Quaker Voluntary Service. Det er et tilbud der ungdom bor sammen, jobber frivillig i en organisasjon og deltar aktivt i å bygge et godt nabolag.
Lara jobbet i en organisasjon som støttet innsatte i amerikanske fengsler.
Hun fortalte at
– nesten 1 % av befolkningen sitter i fengsel
– 25 % av verdens fanger soner i USA
– forholdene i fengslene er svært dårlige
– mange av fengslene er privat drevet

Lara fortalte om de sosiale forskjellene i straffeutmålingen og hvordan fattige afroamerikanere systematisk kommer dårligst ut.
Vi fikk også en interessant historisk gjennomgang.

Lara Wik innledet på vennetreffet

Lara Wik innledet på vennetreffetCategories: Oslo