50 år siden Martin Luther King fikk Nobels fredspris

Programplakat

I anledning at det er 50 år siden Martin Luther King Jr. ble tildelt Nobels fredspris arrangerer Kvekersamfunnet, Folkereisning Mot Krig og Fred og Forsoning IFOR Norge et jubileumsprogram i Nobelinstituttet (Henrik Ibsens gate 51), tirsdag den 14. oktober, 2014, kl. 18.00.

Programmet starter med et biografisk foredrag av Odd Georg Murud. Deretter vil programmet være viet fredsprisvinnerens visjoner i forhold til vår samtid, med synspunkter bl. a. fra en av hans nære medarbeiderne; Harcourt «Harky» Klinefelter og et debattpanel med bl.a. Penny Heymans fra Kvekersamfunnet og Ellen Elster fra Folkereisning Mot Krig.

I jubileumsåret distribueres også tegneserieheftet; «Martin Luther King Jr. and the Montgomery story». Heftet ble utgitt av borgerrettighetsbevegelsen i USA i 1958, og handler om hvordan afro-amerikanere fant en ny vei i kampen mot rasediskriminering i sørstatene i USA. Klassesett til bruk i skolen kan bestilles i fra Fred og Forsoning, IFOR Norge, Fredshuset, Møllergt. 12, 0179 Oslo.

Plakat MLK2

Da kvekerne ved American Friends Service Committe (kvekernes hjelpeorganisasjon i USA) i 1963 nominerte Martin Luther King Jr. la de vekt på hans arbeid og vitnesbyrd for å motvirke vold og fiendtlighet mellom borgere og overkomme fordommer, kunstige barrierer og raseskiller. I nominasjonen pekes det videre på hans evne til å påvirke en stor opinion, også internasjonalt, i arbeidet for fred.

Nominasjonsbrev2Categories: Fredsarbeid, Uncategorized