Kvekerne i Bergen arrangerer Quaker Quest for første gang i Norge

Onsdag 17. september kl. 18.30-20.30 (det vil bli servert kaffe, te og kaker) på Haukeland Hotell, Jonas Liesvei 59, ved Haukeland sykehus

Vi inviterer til et informasjonsmøte der tre kvekere vil fortelle om hvorfor de ble kvekere og om sine opplevelser av den stille andakten. Vi vil deretter ha en liten stille andakt sammen (10   minutter) og åpner så for spørsmål og samtale.

QuakerLogoKvekerne har i år 200 års jubileum her i Norge. Vi er ca. 150 medlemmer fordelt over hele landet. Vi er en del av det verdensomspennende Kvekersamfunnet som i alt har mange hundre tusen medlemmer.

I Bergen har kvekerne en liten andaktsgruppe som møtes en gang i måneden til stille andakt. Kontaktperson for Quaker Quest i Bergen er Patience Cowie : patience.cowie@geo.uib.no, telefon: 45031549

Stillheten som er kjernen i Kvekerandakten er det behov for i dag mer enn noen gang. Sammen med de åndelige og sosiale verdiene som har kommet ut av dette.

TRO: Kvekersamfunnet er et trossamfunn uten prester, uten sakramenter og uten dogmer. Kvekerne opplever at Gud taler til den enkelte. Jesu liv og virke er en ledetråd for de fleste kvekere i dag. Vi tror at det er noe av Gud i alle mennesker og i alt levende liv. Vi omtaler dette som «det av Gud» eller «det indre lys». Våre fire vitnesbyrd som er: FRED, SANNHET, LIKHET og ENKELHET kommer til uttrykk gjennom hvordan vi lever livene våre. La ditt liv vitne sier et gammelt kvekerord.

FREDS OG HJELPEARBEID: Kvekersamfunnet er blant annet anerkjent for sitt fredsengasjement og kvekeren Jane Addams ble tildelt Nobels Fredspris 1931 for sitt fredsengasjement, og stiftet blant annet Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet(IKKF). Mens Kvekersamfunnet ble tildelt Nobels Fredspris i 1947 for sitt hjelpearbeid i mellomkrigstiden og etter 2. verdenskrig. Kvekernes fredsengasjement kommer blant annet til uttrykk i dag gjennom Kvekerhjelp som støtter prosjekter i Gaza, Burundi, Rwanda og Kongo.

Vi ønsker på denne måten å informere om Kvekersamfunnet, hvem er vi, hva står vi for og hvordan det er å leve sitt liv som kveker i dag.

Alle er hjertelig velkommen!Categories: Bergen, Forside: Siste nytt, Uncategorized