Beskrivelser fra krigens Gaza

For noen dager siden fikk vi snakket med to av våre kontaktpersoner på Gaza-stripen. Her er, med deres egne ord, beskrivelser av livet i Gaza i disse dager:

Telefonsamtale med Maher Safi

Kvekerhjelps representant til PECEP (Palestinian Early Childhood Education Programme)
I Gaza by, 9.30 torsdag 7. August, tredje dag av våpenhvile

– Jeg har det OK. Med våpenhvilen går ting litt lettere. Vi klarer oss, og vi prøver å få utnyttet de siste timene av våpenhvilen før den går ut i morgen tidlig. Familien min har det OK.

– Det har vært en vanskelig, ille krig. Veldig ille, med ødeleggelse overalt. Død overalt. Denne gangen har hele familier blitt angrepet, ikke bare politistasjonene eller offisielle bygg. Store fabrikker er helt ødelagte. Vi hadde tre timer med strøm i går (6.8.14) hjemme. I noen områder har de ikke strøm i det hele tatt. Ofte betyr det ingen mulighet til å pumpe vann, og ingen mulighet til å holde mat kjølig.

– I gatene er det rester av utbombede hus og alt annet som er blitt ødelagt. Hvordan oppbygging skal skje er fortsatt uklart. Det skal være en giverlandskonferanse i Norge i september. Men vi har ennå ikke blitt ferdige med å reparere etter krigen i 2008/9. Nå er vi tilbake på null, eller enda lenger ned. Dette kommer til å ta lang tid.

– PECEPs stab er så langt vi vet ikke skadet eller drept. Vi har ikke kunnet få helt oversikt. Vi vet heller ikke hvor mye skader det er på barnehagebyggene. Det skal vi få klarhet i så snart vi kan. Ingen er tilbake på jobb ennå. Omtrent alle kjenner noen som er rammet. Det er mange begravelser å gå i. Hvis IDF (Israeli Defence Forces) trekker seg tilbake vil folk kunne dra hjem, hvis de har et hjem å gå til. 10 000 hjem er helt eller delvis ødelagt.

– Vi håper og ber til Gud om at våpenhvilen holder. I kveld er siste kveld, men jeg er optimist. Insh’allah.

______

DoaaSaleh_PECEP_mars2014

Doaa Saleh, daglig leder for PECEP-barnehagene.


Telefonsamtale med Doaa Saleh

Daglig leder av PECEP

I Rafah, Gaza, 9.52 torsdag 7.8.14, tredje dag av våpenhvile

– Nå har vi hatt tre dager uten bomber. Tre stille dager. Vi måtte flytte fra huset vårt, for det var store skader på det. I Rafah har det vært mange bombenedslag, and mange mennesker er drept. Vi bor med slektninger. Vi kunne bodd på en FN-skole, men det tør vi ikke. Dere har sett hvordan også FN-skoler har blitt rammet.

– Det er så mye skade. Noen mennesker har også søkt tilflukt i PECEP-barnehager, i de som ligger nærme FN anlegg. Situasjonen er så ille, så ille. Noen av lærerne har fått ødelagt husene sine. Noen har mistet slektninger.

– Vi håper at de neste dagene skal fortsette å være stille. Vi er så redde, dette er så forferdelig. Vi vet ikke hva som kommer til å skje. Vi er redd for å dra tilbake til hjemmet vårt.

– Jeg er ikke sikker på hvordan det går med våre [80] ansatte. Jeg har snakket med rektorene for de 13 barnehagene, men de vet heller ikke. Jawwal, det lokale mobilnettverket, har ligget nede i tre dager, så det er vanskelig å få tak i folk. Den økonomiske situasjonen er verre enn på lenge. Vi vil så gjerne prøve å hjelpe våre ansatte. I juli fikk de lønn, men ikke alle rakk å hente den den ene dagen banken var åpen. Det er ikke strøm, ikke vann, ikke internett.

– Blir det stillere eller blir det verre? Vi vet ikke. Vi bare håper, vi håper.

_________

Skrevet ned av Roger Cassidy. Roger er styremedlem I Kvekerhjelp og tidligere ledsager på Vestbredden gjennom det økumeniske Ledsagerprogrammet. Roger besøkte PECEPs barnehager på Gaza-stripen i februar 2013, to måneder etter forrige Gaza-konflikt.

Tilleggsbemerkning fra Roger:

Mitt inntrykk fra samtalene var at Maher uttrykker seg fattet, nesten formelt, slik han også kan være når man treffer ham. Doaas stemme, og pausene i svarene hennes, ga et annet inntrykk, et inntrykk av å ha vært i livsfare, ute av stand til å beskytte seg selv, usikker på hva som ventet. Stemmen til den engasjerte, selvsikre daglige lederen som jeg hadde lært å kjenne under prosjektbesøket i Gaza var nå preget av bekymring og utmattelse, samtidig som hun holdt fast på det håpet som fantes.

 

Om Palestinian Early Childhood Education Programme (PECEP):
PECEP er en uavhengig, palestinsk organisasjon som driver 13 barnehager på Gaza-stripen. 1300 femåringer går i barnehagene, som er lokalisert i åtte flyktningleire og en landsby. Barnehagene skal være et trygt sted for barn å leke og lære, i en hverdag hvor trygghet ikke kan tas for gitt.

PECEP er arbeidsplass for 79 lærere, alle kvinner, og har som mål å øke forståelsen i samfunnet for barns utvikling, og høyne statusen til barnehagefaget. Dette gjøres gjennom åpne møter i lokalmiljøene, gjennom kontakt med familiene, i samarbeid med lokale organisasjoner, og i kontakt med offentlige myndigheter med ansvar for utdanning og barns livsvilkår.

 

Om PECEPs samarbeid med Gaza Community Mental Health Programme:
Gaza Community Mental Health Programme (GCMHP) driver et mental helse prosjekt for førskolebarn i samarbeid med PECEP. Prosjektet startet opp etter at barnehagelærere uttrykte behov for mer opplæring for å kunne hjelpe de mange barna som hadde psykososiale problemer eller atferdsproblemer som en følge av traumer. GCMHP holder etterutdanningskurs for lærerne og observerer og gir veiledning i barnehagene. De har også møter med foreldrene.

Fagfolk fra GCMHP følger opp barn med atferdsproblemer, enten individuelt eller i små grupper. I hver barnehage er det etablert en «play therapy unit» et terapirom der lek er fremste metode. Gjennom prosjektet nås 1600 barn og deres foreldre, i noen av Gaza-stripens mest marginaliserte områder og flyktningleire.

 

Disse prosjektene trenger støtte! Bruk kontonummer 1254.20.08081, merk med «Gaza».
Vi håper å kunne støtte et akutt mental helse arbeid for barn så snart våpenhvilen i Gaza er mer stabil.

Kontakt: Kvekerhjelp v/daglig leder Kristine Hovland, khjelp@kveker.org

 Categories: Fredsarbeid, Kvekerhjelp, Nyheter, Palestina