Penger også nødvendig for å føre krig

Innlegg av Elizabeth Chapman:

Jeg ser at det er massiv vilje for å få Norges oljefond ut av banker som støtter Israels nåværende handlinger. 4. august har Avaaz foreløpig fått vel over en million underskrifter fra hele verden som ber Norges finansminister Siv Jensen om å handle, og få bort fra «pensjons-/oljefondet krigsfremmende penger. Signer oppropet her.

Denne gangen gjelder det Israel. Vi, folket, burde få alle informasjon over hvor ellers våre penger støtter krig. Mandat til Oljefondet er at det skal investeres der det er mest å tjene. Hva slags mentalitet ligger bak dette? Kan vi be regjeringen å forandre dette? Det nuller ut etiske hensyn Norge tar, som ellers er så bra.

Hadde de vært norske barn, alle de som drepes og skades i Palestina, nå igjen i en åpen krig, (også traumatiseres da de har «fred»), hva hadde vi da gjort? Ser vi ikke den skadelige virkning som voldelige «løsninger» påføre alle? Og denne konflikt er en av mange.

I 1999-2000 behandlet Stortingets finanskomite i 2000 et Dok. 8 (privat) forslag om å utrede en lov om økonomisk militærnekt. Svaret, lettvint behandlet var Nei. Som skattebetaler vet jeg at min skatt også bidrar til krig og konflikt der det er krig og konflikt. Jeg kunne like godt betjene våpen selv, siden jeg betaler andre for å gjøre dette. Norge sender også våpen/våpendeler til USA. USA sender til Israel. Norge produserer og selger våpendeler direkte til Israel. Får Palestinerne våpen fra oss eller USA? Hvis så, er det like ille, selvsagt. Jeg håper neste gang en modig stortingsrepresentant fremmer et privat lovforslag om «Fredsskatt», at regjeringen ser det er en viktig menneskerett å la folk bestemme selv om de vil ha skattepengene brukt slik eller ei. Det modige menneske denne gang var Hallgeir Langeland, som trosset sitt parti og fremmet forslaget. Saken finnes her for dere som vil sette dere inn i det.

Jeg er overbevist om at det ville være flere personer i tillegg til «pasifister» (ikkevolds-mennesker) som ville støtte en lov hvor de kunne velge dette :

Å betale for fred og ikke for krig.

P.S. Politisk vilje kan gi oss en viktig lov. Saken går videre, og alle kan bidra.
Se www.norgesfredsfond.no

bestemorc@gmail.comCategories: Forside: Siste nytt, Fredsarbeid, Uncategorized