Kvekerhjelps aktivitetsrapport 2013

Kvekerhjelps aktivitetsrapport 2013 kan du lese mer om hva slags arbeid Kvekerhjelp var involvert i i 2013.

Vi retter en stor takk til alle som bidrar med tid, omtanke og penger i arbeidet! Kvekerhjelp er helt avhengig av bidrag fra enkeltmennesker, grupper, fagforeninger, bedrifter og stiftelser.  Givermidler er grunnlaget som trengs for å kunne utløse offentlige midler.

Og givermidlene hjelper våre partnerorganisasjoner å fortsette sitt gode arbeid, som det står mer om i årsrapporten. God lesning!

Rose Imbega var en av dem som ledet an da Quaker Peace Network stilte med nær 300 valgobservatærer i urolige områder i Kenya i mars 2013.

Rose Imbega var en av dem som ledet an da Quaker Peace Network stilte med nær 300 valgobservatærer i urolige områder i Kenya i mars 2013.

 

 Categories: Forside: Siste nytt, Fredsarbeid, Kvekerhjelp